Video za djecu o euronovčanicama i kovanicama – igrajte „Euro Run”!

338 milijuna ljudi u 19 država upotrebljava jednu valutu: euro, europski novac. Saznajte više o euru igrajući »Euro Run« na stranici: http://www.nove-euronovcanice.eu/Edukativni-materijali-i-preuzimanja/EURO-RUN

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer