Europos Centrinio Banko istorija

Trumpa ekonominės ir pinigų sąjungos ir bendrosios valiutos – euro – įvedimo istorija.

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer