Životni ciklus euronovčanica

Tko tiska euronovčanice? Koliko ostaju u optjecaju? Odgovore pronađite u ovom kratkom animiranom filmu o životnom ciklusu euronovčanica. Više informacija o euronovčanicama možete pronaći na internetskoj adresi http://www.nove-euronovcanice.eu

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer