Zgodovina Evropske centralne banke

Kratka zgodovina ekonomske in monetarne unije ter uvedbe enotne evropske valute – eura.

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer