Življenjski cikel eurobankovcev

Kdo proizvaja eurobankovce? Kako dolgo ostanejo v obtoku? Odgovore lahko najdete v tem kratkem animiranem filmu o življenjskem ciklu eurobankovcev. Več infomacij o bankovcih eura je na strani: http://www.novi-eurski-bankovci.eu

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer

2:20
2:07
7:33
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.