Življenjski cikel eurobankovcev

Kdo proizvaja eurobankovce? Kako dolgo ostanejo v obtoku? Odgovore lahko najdete v tem kratkem animiranem filmu o življenjskem ciklu eurobankovcev. Več infomacij o bankovcih eura je na strani: http://www.novi-eurski-bankovci.eu

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer