Jak płacą Europejczycy?

4 kwietnia 2017 EBC wprowadził do obiegu nowy, lepiej zabezpieczony banknot o nominale 50 €. Dowiedz się więcej o współczesnych preferencjach płatniczych Europejczyków.

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer