História Európskej centrálnej banky

Stručná história hospodárskej a menovej únie a procesu prijímania jednotnej meny – eura.

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer