История на Европейската централна банка

Кратка история на икономическия и паричен съюз и на приемането на единната валута ̶ еврото.

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer