Жизненият цикъл на евробанкнотите

Кой произвежда евробанкнотите? Колко време банкнотите остават в обращение? Открийте отговорите на тези въпроси в кратката анимация за жизнения цикъл на евробанкнотите. За повече информация за евробанкнотите: http://www.novite-evrobanknoti.eu

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer