Жизненият цикъл на евробанкнотите

Кой произвежда евробанкнотите? Колко време банкнотите остават в обращение? Открийте отговорите на тези въпроси в кратката анимация за жизнения цикъл на евробанкнотите. За повече информация за евробанкнотите: http://www.novite-evrobanknoti.eu

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer

2:20
2:07
7:33
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.