Ο κύκλος ζωής των τραπεζογραμματίων ευρώ

Ποιος παράγει τα τραπεζογραμμάτια ευρώ; Για πόσο καιρό παραμένουν τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία; Η σύντομη αυτή ταινία για τον κύκλο ζωής των τραπεζογραμματίων ευρώ παρέχει τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ μπορείτε να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο: http://www.new-euro-banknotes.eu

More videos by this producer