L2 - 13: Propozycja wartości - MVP Webmobile

Propozycja wartości - MVP Webmobile Ten film jest częścią kursu online, Jak zbudować startup. Warsztaty wideo autorstwa Steve"a Blanka. Wspólna licencja Creative

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer