L1.A - 10: Affärsmodeller & Cust. Utveckling - Viktiga Partners

Lär dig de viktigaste verktygen och stegen för att bygga en lyckad start (eller åtminstone minska risken för fel). En introduktion till grunderna i Steve Blanks berömda kundutvecklingsprocess, där entreprenörer ”kommer ut ur byggnaden” för att samla in enorma mängder feedback från kunder och marknadsplatser, och använd sedan den feedbacken för att kontinuerligt iterera och utveckla sina startaffärsmodeller, förbättra chanserna för framgång vid varje steg.

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer