L1.A - 10: Modele biznesowe i nabyw. Rozwój - kluczowi partnerzy

Poznaj kluczowe narzędzia i kroki, aby zbudować udany startup (lub przynajmniej zmniejszyć ryzyko awarii). Wprowadzenie do podstaw słynnego procesu rozwoju klienta Steve"a Blanka, w którym przedsiębiorcy „wychodzą z budynku”, aby zebrać ogromne ilości informacji zwrotnych od klientów i rynku, a następnie wykorzystują te informacje zwrotne do ciągłego iterowania i ewoluowania swoich startowych modeli biznesowych, zwiększając szanse sukces na każdym kroku.

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer