Què és la respiració aeròbica? | Fisiologia | Biologia | FuseSchool

La respiració és el procés químic que subministra energia al cos per a la resta de processos vitals: creixement i reparació de cèl·lules, contracció muscular, síntesi de proteïnes, enviament d'impulsos nerviosos, absorció de molècules en transport actiu, per exemple. Té lloc a totes les cèl·lules vives, no només a les animals, sinó també a les vegetals. Hi ha dos tipus de respiració: l'aeròbica i l'anaeròbica. Aeròbic significa “amb aire“ i, per tant, necessita oxigen, mentre que la respiració anaeròbica no en necessita. La respiració aeròbica allibera energia a les cèl·lules en descompondre substàncies alimentàries en presència d'oxigen. Està representat per aquesta equació simplificada Glucosa + Oxigen ----- Diòxid de Carboni + Aigua + Energia. L'oxigen descompon la glucosa per a alliberar els subproductes del diòxid de carboni i l'aigua. S'allibera energia, que s'utilitza per a produir una molècula d'energia especial anomenada ATP, que és la forma en què s'emmagatzema l'energia perquè el cos la utilitzi després. La respiració aeròbica té lloc sempre a totes les cèl·lules, generalment als mitocondris. Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

Lleis dels exponents - Part 1 | àlgebra | mates | FuseSchool

Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/FuseSchool Les lleis dels exponents fan que les sumes complexes amb potències siguin molt més fàcils de resoldre. Hi ha 6 lleis que hem de conèixer i entendre: com multiplicar i dividir amb exponents, elevar una potència a una altra, què signi

El xilema y el floema: transporte a les plantes | Plantaes | Biologia | FuseSchool

Fes clic per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool El xilema i el floema - Part 2 - Transpiració - Transport a les plantes: https://bit.ly/2wlx3i5 Xilema i floema - Part 3 - Translocació, transport a les plantes: https://bit.ly/2xesctp Estructura de la fulla: https://bit.ly/3aryos9 Le