Euroopa Kohus ja keskkond

Euroopa Liit püüdleb kõrgetasemelise keskkonnakaitse poole, kuid normid on tõhusad ainult juhul, kui neid kohaldatakse ühetaoliselt kogu Euroopas. See lühike video selgitab vaid mõnda Euroopa Kohtu otsust keskkonnakaitse valdkonnas, mis puudutavad meie hingatava õhu kvaliteeti, meie veevarusid ja kliimamuutusi.

LicenseFair Use

More videos by this producer