L2 - 16: Värde Proposition - Vanliga misstag med värdeproposition

Värde Proposition - Vanliga misstag med värdeförslag Den här videon är en del av en online-kurs, Hur man bygger en start. Videoverkstad av Steve Blank. Creative Common licens

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer