Fraccions del petroli cru i els seus usos | Química orgànica | Química | FuseSchool

Aprèn els aspectes bàsics sobre els usos de les fraccions del petroli cru. Abans de veure aquest vídeo, n'hauries de veure un altre en què expliquem com se separa el petroli cru en fraccions d'hidrocarburs de diferents longituds, utilitzant els diferents punts d'ebullició de cada fracció d'hidrocarbur. Actualment, Fuse School està treballant en el projecte Chemistry Journey. És un projecte d'educació en química que porta a terme The Fuse School i que compta amb el patrocini de Fuse. Els vídeos es poden utilitzar en un model de classe invertida (Flipped Classroom) o com una ajuda per revisar la matèria. Segueix-nos a les xarxes socials per veure els últims vídeos i mantenir-te informat! Twitter: https://twitter.com/fuseschool E-mail: info@fuseschool.org Pàgina web: www.fuseschool.org Aquest vídeo es distribueix sota una llicència Creative Commons: Reconeixement - No Comerciar - No crear Derivats CC BY-NC-ND

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs

More videos by this producer

Codominance | Genetics | Biology | FuseSchool

In this video we are now going to look at codominance. You need to understand the difference between genotype and phenotype. The genotype is the set of genes. The phenotype are the physical characteristics that are coded for by the genotype. A monohybrid cross is the study of the inheritance of

Inverse Functions | Algebra | Maths | FuseSchool

Every operation has an opposite. With functions the opposite is called the inverse function. It undoes the function and returns you to the initial input. There is a simple process to follow to find the inverse of any function which we look at in this video. 1) Start by writing the function as y=