Πώς λειτουργεί το Δικαστήριο – τα βασικά

Αποστολή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξασφάλιση της τήρησης του δικαίου της Ένωσης σε όλη την επικράτειά της. Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτό; Δείτε στο βίντεο μια σύντομη εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας του Δικαστηρίου.

LicenseFair Use

More videos by this producer

Γιατί υπάρχει το Δικαστήριο της ΕΕ?

Επικαιροποιημένο βίντεο: https://youtu.be/Q-NR9OkXtds Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το δικαστικό όργανο της ΕΕ. Αποστολή του είναι να εξασφαλίζει ότι οι νόμοι της ΕΕ γίνονται σεβαστοί και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από τα όργανα της ΕΕ και από τα κράτη μέλη σε όλη την ΕΕ. Με τον τρό

Πώς το Δικαστήριο προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών – Προσφυγή στο ΔΕΕ

Αποστολή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξασφάλιση της τήρησης του δικαίου της Ένωσης σε όλη την επικράτειά της. Δείτε στο βίντεο τους διαφόρους τρόπους με τους οποίους φτάνει μια υπόθεση στο Δικαστήριο.

Θεμελιώδης νομολογία του Δικαστηρίου – εξασφαλίζοντας την προστασία του δικαίου της EE για όλους

Με τις αποφάσεις του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταστήσει το δίκαιο της Ένωσης αποτελεσματικότερο και έχει ενισχύσει τα δικαιώματα των πολιτών. Δείτε στο βίντεο πώς το Δικαστήριο συνέβαλε με τρεις από τις πρώτες αποφάσεις του στην επίτευξη των σκοπών αυτών.