Àlcalis Forts i Febles | Àcids, Bases i Àlcalis | Química | FuseSchool

Un àcid és una substància que es dissocia a l'aigua i com a resultat dóna un protó (o un ió H+) i una base conjugada. Un àcid es considera fort si la dissociació s'apropa al 100%, i feble quan la dissociació sol ser inferior a l'1%. En aquesta lliçó aprendrem els aspectes bàsics sobre els àlcalis forts i els àlcalis dèbils. Un àlcali és una base soluble que té un pH superior a 7, així que converteix el paper tornassol vermell a blau, i tenyeix l'indicador universal de verd si és feble i entre blau i porpra si és fort. Però a falta d'un indicador universal, com podem saber si un àlcali és fort o feble? A l'aigua, l'hidròxid de sodi es dissocia en un ió Na+ i un ió OH-. Com que l'hidròxid de sodi es dissocia gairebé per complet (100%), es considera un àlcali fort. La concentració dels ions OH- en una solució que conté un àlcali fort serà alta. Altres exemples d'àlcalis forts són l'hidròxid de potassi i l'hidròxid de calci. Quan es dissolen en l'aigua, aquestes substàncies fan que la solució amb l'indicador universal es torni d'un porpra molt fosc i són altament corrosives. En canvi, un àlcali dèbil és aquell que no es dissocia completament a l'aigua. Un bon exemple d'un àlcali dèbil és l'hidròxid d'amoni (NH4OH). A l'aigua no es dissocia completament en els seus ions respectius. La concentració d'ions OH- en una solució que conté un àlcali dèbil serà molt menor. Quan es dissolen en l'aigua, aquestes substàncies fan que la solució amb l'indicador universal es torni verd o blau clar, i són menys corrosives que els àlcalis forts per a una concentració donada. En conclusió, un àlcali fort es dissocia gairebé completament en l'aigua per donar lloc a una alta concentració d'ions d'hidròxid, mentre que la dissociació per a un àlcali dèbil és molt menor i per tant la concentració d'ions d'hidròxid és molt més baixa. Els nostres professors i animadors es reuneixen per crear vídeos divertits i fàcils d'entendre sobre Química, Biologia, Física, Matemàtiques i TIC. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on tots els nostres vídeos estan acuradament organitzats per temes i ordres específiques, i per veure què més oferim. Comenta, fes clic a "m'agrada" i comparteix-ho amb altres estudiants. Pots fer i respondre preguntes, i els professors es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos poden usar-se en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Accedeix a una experiència d'aprenentatge més intensa a la plataforma i aplicació de FuseSchool: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (Veure escriptura de llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per a fins educatius sense ànim de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/FuseSchool

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI