Trajtimi i epilepsisë

Dy në tre persona me epilepsi jetojnë pa kriza epileptike. Produksioni: Liga Zvicerane e Epilepsisë 2021 Schweizerische Epilepsie-Liga 2021.

LicenseFair Use

More videos by this producer