ኤፕለፕሲ እንታይ ማለት እዩ ?

ኢፕለፕሲ ንዝኾነ ከጋጥሞ ይኽእል። ኣድላዊ: ስዊዛዊ ማሕበር ናይ ኢፒለፕሲ 2021። Swiss League Against Epilepsy 2021.

LicenseFair Use

More videos by this producer