Εισαγωγή του dubbr

Πώς λειτουργεί ο dubbr? Αυτό το βίντεο θα σου διδάξει αμέσως πώς να χρησιμοποιήσεις τον dubbr! το Περιεχόμενο 0:18 Τα εργαλεία 0:31 Η Επεξεργασία περιοχής πληροφοριών του βίντεο 0:40 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 0:50 Δημιουργία νέας γλώσσας 1:05 Χρονοδιάγραμμα 1:17 Δημιουργία τμημάτων 1:33 Προσθήκη τμημάτων 2:16 Επεξεργαστής κειμένου 2:24 Ξεκινήστε την εγγραφή 3:02 Επεξεργασία μικρογραφίας και φόντου 3:09 Προσθέστε ένα κομμάτι ήχου στο παρασκήνιο 3:14 Δημοσίευση βίντεο 3:34 Δημιουργία κώδικα ενσωμάτωσης

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Articles by this producer