Corona ve epilepsi

Covid-19 epilepsisi olan insanlar için diğer insanlarda olduğundan daha tehlikeli değildir; aşı tavsiye edilir. Yapım: İsviçre Epilepsi Birliği 2021 Produktion: Schweizerische Epilepsie-Liga 2021.

LicenseFair Use

More videos by this producer