Koronavirusi dhe epilepsia

Për individët me epilepsi Covid19 nuk është më i rrezikshëm se sa për të tjerët; vaksinimi është i këshillueshëm. Produksioni: Liga Zvicerane e Epilepsisë 2021 Schweizerische Epilepsie-Liga 2021.

LicenseFair Use

More videos by this producer