ኮሮና-ቪርስን ኢፒለፕስን

ኮቪድ-19 ካብ ካልኦት ሰባት ብፍሉይ ንኢፒለፕሲ ዘለዎም ሓደገኛ ኣይኮነን፣ክታበት ድማ ይምከር። ኣድላዊ: ስዊዛዊ ማሕበር ናይ ኢፒለፕሲ 2021። Swiss League Against Epilepsy 2021.

LicenseFair Use

More videos by this producer