ባህጊ ቆልዓ ምስ ኢፒለፕሲ

ምብዛሕትኦም ኢፒለፕሲ ዘለዎም ብዘይ ጸገም ቖልዑ ክህልዎም ይኽእል- ግን ጽቡቅ ጌርካ መደብ ምውጻእ ኣገዳሲ ይኸውን። ኣድላዊ: ስዊዛዊ ማሕበር ናይ ኢፒለፕሲ 2021። Swiss League Against Epilepsy 2021.

LicenseFair Use

More videos by this producer