Epilepsia dhe shtatzënia

Epileptikët mund të kenë fëmijë kryesisht pa ndonjë problem - rëndësi ka, ndërkaq, një planifikim i mirë. Produksioni: Liga Zvicerane e Epilepsisë 2021 Schweizerische Epilepsie-Liga 2021.

LicenseFair Use

More videos by this producer