Svampbob Frykant - Intro Swedish

Är ni med barn? Aj, aj kapten! Jag hör er inte! Aj, aj kapten! Vem bor i en ananas djupt i det blå? Svampbob Fyrkant! Gul och porös, absorberar som få! Svampbob Fyrkant! Jag varnar dej kompis, visst finns det en risk! Svampbob Fyrkant! Vad får dej att gapa precis som en fisk? Svampbob Fyrkant! Redo? Svampbob Fyrkant! Svampbob Fyrkant! Svampbob Fyrkant! Svampbob Fyrkant!

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Articles by this producer