Spužva Bob Skockani - Intro Croatian

Jeste li spremni? Na zapovijed kapetane! Slabo vas čujem! Na zapovijed kapetane! Pod morem on živi voli svoj dom. SpužvaBob Skockani! Žut je i skockan ma pravi bombon! SpužvaBob Skockani! Ako zavoliš more i nebeski svod! SpužvaBob Skockani! Do skockanog Boba nek vodi te brod! SpužvaBob Skockani! SpužvaBob Skockani! SpužvaBob Skockani! SpužvaBob Skockani! SpužvaBob Skockani!

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Articles by this producer