Akesion - una solució

L'empresa Akesion desenvolupa un nou medicament que és capaç de reduir significativament problemes d'adhesions.

Read this article in: Català, Deutsch, English, Español (España), Français

Estimated reading time:2minutes

De vegades cirurgies abdominals, per exemple una cesària o un apendicectomia són absolutament necessàries per salvar la vida, alleujar alguna molèstia o dolor dels pacients. Poques persones saben que amb aquest tipus de cirurgies es produeixen sovint adherències. Això és produït per causa d'una cicatrització excessiva que comporta al fet que els òrgans s'adhereixin entre si. Per exemple una part dels intestins pot adherir-se a l'abdomen o a l'úter. Aquestes adherències es produeixen en més de la meitat de les cirurgies abdominals i poden causar dolors crònics, esterilitat o pertorbacions intestinals, fins i tot molt temps després de la cirurgia. Un de cada deu pacients pateix una obstrucció intestinal potencialment mortal i ha de ser operat d'urgència. Si s'ha produït una adhesió, l'única solució és operar novament. A més del risc que implica una cirurgia, operar novament pot augmentar la possibilitat de futures adhesions.

Fins avui no tenim solucions eficaces

És possible evitar la formació d'adhesions a través de la utilització de membranes o gels que s'apliquen sobre la zona de la intervenció quirúrgica. Aquests productes en la pràctica són poc eficaços, per tant s'utilitzen escassament.

La solució

L'empresa Akesion desenvolupa un nou medicament que és capaç de reduir significativament problemes d'adhesions. "En aquesta àrea farmacèutica hi ha una gran demanda", diu Dr. Stephan Witte, cofundador de l'empresa Akesion GmbH, atès que a Europa i als Estats Units es duen a terme milions de cirurgies abdominals cada any. Aquest nou preparat farmacològic és molt simple d'aplicar i ja es pot comprovar la seva eficàcia en experiments amb animals. El nostre producte revolucionari es troba protegit sota una patent farmacèutica. La fi de l'empresa és arribar a convertir aquest preparat en un medicament autoritzat, per assolir aquesta fita ha un rigorós procés d'aprovació. Per assolir aquest objectiu es necessiten inversors i socis que estiguin disposats a donar suport a l'empresa per dur a terme futures cirurgies de baix risc per als pacients.

L'equip de Akesion GmbH (Societat Limitada) està compost per experts farmacèutics que posseeixen una llarga i exitosa trajectòria en el desenvolupament i autorització de medicaments. Alugha dóna suport a l'empresa Akesion en la difusió del seu missatge. El qual va dirigit a possibles inversors en diferents idiomes. Les adhesions són un problema, que pot afectar a qualsevol. Amb Akesion, aviat aquestes cirurgies podran realitzar-se amb menors riscos, amb èxit i sense complicacions.

More articles by this producer

Videos by this producer

Raqami TV | Alugha

A revolutionary new service in the video industry!!! A report about the unique platform Alugha, Alugha gives you the tools to make your videos multilingual and broadcast in the language of your viewers. Try translation using artificial intelligence and create multilingual videos to reach a global au

AppSumo Presents: Alugha (Multilingual Version)

Ever wanted to host videos and expand your audience across language barriers without the headache of dealing with complicated tech or file formats? Well, today is your lucky day because alugha launches their once in a lifetime deal on Appsumo. Get lifetime access to the complete alugha video transl