Reakcie a reakcie v riešeniach | Chémia pre všetkých | The Fuse School

Naučte sa základy o reakciách a reakciách na posunutie v riešeniach. Čo sú reakcie na posunutie? a čo oni v riešeniach? Viac sa dozviete v tomto videu! Toto video je súčasťou projektu „Chemistry for All“ - projektu Chemistry Education od našej nadácie Charity Fuse Foundation - organizácie, ktorá stojí za školou Fuse School. Tieto videá je možné použiť v prevrátenom modeli v triede alebo ako pomôcka na revíziu. cvrlikání: https://twitter.com/fuseSchool Získajte prístup k hlbšiemu vzdelávaciemu zážitku v platforme a aplikácii Fuse School: www.fuseschool.org Nasledujte nás: Priateľ nás: http://www.facebook.com/fuseschool

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer