Factorització d'expressions: parèntesi simple | Àlgebra | Matemàtiques | FusesSchool

Factorisar significa posar una expressió entre parèntesis. Diem que s'ha factoritzat. Els nombres tenen factors, els factors de 6 són 1, 2, 3 i 6. Les expressions també poden tenir factors com aquest: 6x - 12 = 3 (2x - 4). La factorització és el procés de recerca de factors. És una manera de simplificar, i bàsicament significa posar entre parèntesis. Visiteu-nos a www.fuseschool.org, on trobareu els nostres vídeos acuradament organitzats en temes i ordre específics, i per veure què més us oferim. Comenteu, premeu el m'agrada i compartiu amb altres estudiants. Podeu fer i respondre preguntes, i els professors us contactaran. Aquests vídeos es poden utilitzar en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda per a la revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Accediu a una experiència d'aprenentatge més intensa a la plataforma i aplicació Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (vegeu llicència escrita: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo amb finalitats educatives sense ànim de lucre. Si voleu modificar el vídeo, poseu-vos en contacte amb nosaltres: info@fuseschool.org Traducció i doblatge: alugha Feu clic aquí per obtenir més vídeos: https://alugha.com/FuseSchool

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer