Un nombre en una seqüència | Àlgebra | Matemàtiques | FuseSchool

En aquest vídeo veurem com esbrinar si un nombre es troba en una seqüència o no. A la primera part vam veure com trobar la regla del n-èssim terme, mitjançant seqüències a partir d'ella i com trobar termes en una seqüència a partir d'aquesta regla. És 730 un terme a la seqüència 3n + 11? 730 no és el terme, així que no podem substituir-lo per n. Hem de fer que la regla del n-èssim terme sigui igual a 730. 3n + 11 = 730, i després resoldre "n". n = 239,7. Com a n és decimal, significa que 730 no és a la seqüència. Vegem un altre exemple: És 265 un terme a la seqüència 4n + 5? De nou, resol per a n en aquesta equació: 4n + 5 = 265. n = 65. Com 65 és un nombre enter, el 265 és a la seqüència. 265 és el terme 65è de la seqüència. VISITA'NS en www.fuseschool.org, on els nostres vídeos estan acuradament organitzats per temes específics, i per a veure què més tenim. Comenta, prem el m'agrada i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes, i els mestres es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos poden utilitzar-se en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (Veure escriptura de llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Pots descarregar el vídeo per a finalitats educatives sense finalitats de lucre. Si desitges modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org Fes clic per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool Twitter: https://twitter.com/fuseschool

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer