Factors que afecten la taxa de fotosíntesi | Biologia per a tots | FuseSchool

La fotosíntesi és una reacció química fonamental per a la vida. En aquest vídeo veurem els factors que afecten la taxa de fotosíntesi. Hi ha 3 factors principals: intensitat de la llum, concentració de diòxid de carboni i també temperatura. Aquests factors es denominen factors limitants. La llum és essencial per a la fotosíntesi, ja que proporciona l'energia per a dividir l'aigua i, per tant, permet que el diòxid de carboni i l'aigua reaccionin. Sense llum, no hi ha fotosíntesi. Si augmentem la intensitat de la llum, la taxa de fotosíntesi augmenta fins a un nivell màxim. De fet, les plantes obren les fulles per a maximitzar la quantitat de llum que reben, i per a assegurar-se que les fulles superiors no tapin les inferiors. Algunes plantes dels boscos es coneixen com a plantes d'ombra perquè fan la fotosíntesi més eficientment amb llum tènue que altres espècies. Si no hi ha suficient diòxid de carboni en l'aire, la fotosíntesi no té lloc a la màxima velocitat. La intensitat de la llum i la concentració de diòxid de carboni són factors limitants obvis, ja que tots dos són entrades a la reacció. No obstant això, com nosaltres, les plantes també són sensibles a la temperatura. Si fa massa calor, no poden fer la fotosíntesi. Si fa massa fred, la seva productivitat es redueix a zero. Això es deu al fet que hi ha enzims a la fotosíntesi, i per sobre dels 40 graus centígrads aquests enzims comencen a desnaturalitzar-se i per tant la velocitat de la fotosíntesi es desaccelera. I després, a mesura que es refreda, els enzims es mouen més lentament i per tant la velocitat de reacció disminueix. Diferents tipus de plantes tenen diferents temperatures òptimes per a la fotosíntesi; les plantes que viuen en climes més freds tenen una taxa òptima a una temperatura més baixa. Aquests són els tres factors limitants principals, no obstant això n'hi ha alguns més com la concentració de clorofil·la, l'aigua i la contaminació. Els agricultors i horticultors poden utilitzar la informació d'aquests factors limitants per a augmentar el creixement dels cultius en hivernacles. Poden utilitzar llums artificials per a prolongar les hores de llum diürna o augmentar la intensitat de la llum, poden augmentar la concentració de diòxid de carboni mitjançant la crema de llums de parafina, i poden controlar la temperatura a l'interior de l'hivernacle. És normal que molts conreus com els tomàquets i els enciams donin molt més rendiment quan es conreen en hivernacles. Un altre gran avantatge de la fotosíntesi és que, pel fet que necessita diòxid de carboni, podem bombar el residual de les nostres fàbriques directament als hivernacles. Els nostres professors i animadors col·laboren per a crear vídeos divertits i fàcils d'entendre sobre química, biologia, física, matemàtiques i TIC. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on trobaràs els nostres vídeos acuradament organitzats en temes i ordre específic, i per a veure què més oferim. Comenta, prem el m'agrada i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes, i els mestres es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos poden utilitzar-se en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseschool Accedeix a una experiència d'aprenentatge més intensa en la plataforma i aplicació Fuse School: www.fuseschool.org Facebook: http://www.facebook.com/fuseschool Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota llicència Creative Commons: Reconeixement-No comercial CC BY-NC (Veure escriptura de llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Es permet descarregar el vídeo per a finalitats educatives sense finalitats de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/FuseSchool

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI