L'adaptació | Ecologia i medi ambient | Biologia | FuseSchool

Fes clic aquí per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool Aprèn com els organismes s'adapten als seus hàbitats. "Adaptació i convivència" dins del tema d'Ecologia i Medi Ambient per al nivell escolar de biologia. Uneix-te a la nostra plataforma a www.fuseschool.org Aquests vídeos es poden fer servir en un model d'aprenentatge semipresencial o com a ajuda de revisió. Twitter: https://twitter.com/fuseschool Accedeixi a una experiència d'aprenentatge més intensa en la plataforma i aplicació de FuseSchool: www.fuseschool.org Facebook: http://www.facebook.com/fuseschool Aquest Recurs Educatiu Obert és gratuït, sota una Llicència Creative Commons: Reconeixement-No Comercial CC BY-NC ( Veure Contracte de Llicència: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ). Es permet descarregar el vídeo per a ús educatiu sense finalitats de lucre. Si desitges modificar el vídeo, contacta'ns: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Codominance | Genetics | Biology | FuseSchool

In this video we are now going to look at codominance. You need to understand the difference between genotype and phenotype. The genotype is the set of genes. The phenotype are the physical characteristics that are coded for by the genotype. A monohybrid cross is the study of the inheritance of

Inverse Functions | Algebra | Maths | FuseSchool

Every operation has an opposite. With functions the opposite is called the inverse function. It undoes the function and returns you to the initial input. There is a simple process to follow to find the inverse of any function which we look at in this video. 1) Start by writing the function as y=