Vad har EU-domstolen gjort för mig?

EU-domstolen har hittills meddelat över 25 000 domar och beslut inom ett stort antal olika områden som direkt påverkar EU-medborgarnas tillvaro. Här ser vi några exempel på hur domstolens avgöranden skyddar medborgarnas rättigheter inom den digitala världen, flygtransport och gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

LicenseFair Use

More videos by this producer