Čo pre mňa Súdny dvor robí?

Súdny dvor Európskej únie do dnešného dňa vydal rozhodnutia vo viac ako 25 000 konaniach týkajúcich sa oblastí, ktoré priamo ovplyvňujú život občanov Únie. Tu sa pozrieme len na zopár príkladov toho, ako sa prostredníctvom rozsudkov Súdneho dvora zabezpečujú práva občanov v digitálnom svete, leteckej doprave a cezhraničnej starostlivosti o zdravie.

LicenseFair Use

More videos by this producer