Co zrobił dla mnie Trybunał Sprawiedliwości?

W ponad 25000 wydanych dotychczas orzeczeń Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygał bardzo różnorodne sprawy mające bezpośredni wpływ na życie obywateli Unii. Zobaczymy tu jedynie kilka przykładów na to, jak wyroki Trybunału chronią prawa obywateli w cyfrowym świecie, w podróży samolotem i w dziedzinie transgranicznej ochrony zdrowia.

LicenseFair Use

More videos by this producer