Ką Teisingumo Teismas padarė dėl manęs?

Iki šiol priimtuose 25 000 sprendimuose Teisingumo Teismas išsakė nuomonę dėl daugelio dalykų, tiesiogiai susijusių su ES piliečių gyvenimu. Šiame filme mes apžvelgsime tik kelis pavyzdžius, kaip Teisingumo Teismo sprendimai užtikrina piliečių teises skaitmeniniame pasaulyje, keliaujant oro transportu ir gydantis užsienyje.

LicenseFair Use

More videos by this producer