Što je Sud učinio za mene?

U više od 25 000 dosadašnjih presuda Sud je odlučio o najrazličitijim pitanjima koja izravno utječu na živote građana Unije. Pogledajmo tek nekoliko primjera kako presude Suda čuvaju prava građana u digitalnom svijetu, zračnom prometu i prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti.

LicenseFair Use

More videos by this producer