Mida Euroopa Kohus on teinud minu heaks?

Euroopa Liidu Kohus on tänaseks teinud rohkem kui 25 000 lahendit väga erinevates küsimustes, mis puudutavad otseselt Euroopa Liidu kodanikke. Vaatleme siin ainult mõne näite varal, kuidas Euroopa Kohtu otsused kaitsevad kodanike õigusi digitaalses maailmas, lennureisidel ja piiriülese tervishoiuteenuse osutamisel.

LicenseFair Use

More videos by this producer