Τι έχει κάνει για μένα το Δικαστήριο;

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδώσει ως σήμερα περισσότερες από 25 000 αποφάσεις για διάφορα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των πολιτών της Ένωσης. Δείτε στο βίντεο ορισμένες μόνο από τις περιπτώσεις όπου το Δικαστήριο προστάτευσε με τις αποφάσεις του τα δικαιώματα των πολιτών όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία, τα αεροπορικά ταξίδια και τη νοσηλεία σε άλλα κράτη μέλη.

LicenseFair Use

More videos by this producer

Πώς λειτουργεί το Δικαστήριο – τα βασικά

Αποστολή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξασφάλιση της τήρησης του δικαίου της Ένωσης σε όλη την επικράτειά της. Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτό; Δείτε στο βίντεο μια σύντομη εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας του Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Ένωσης επιδιώκει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά οι σχετικοί κανόνες είναι αποτελεσματικοί μόνον εφόσον εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλη την Ευρώπη. Στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζονται ορισμένες αποφάσεις του Δικαστηρίου στον τομέα της προστασίας του περιβάλλον

To Δικαστήριο και η εργασία – προστατεύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων

Η εργασία αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα του πώς η νομοθεσία της Ένωσης επηρεάζει τη ζωή των πολιτών της. Δείτε στο σύντομο αυτό βίντεο ορισμένες βασικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ένωσης στον τομέα αυτόν, οι οποίες αφορούν ζητήματα όπως η άδεια μετ’ αποδοχών, η άδεια ασθένειας και ο τρόπος υπολογι