Hvad gør EU-Domstolen for mig?

Den Europæiske Unions Domstol har til dato i over 25 000 domme truffet afgørelser på en lang række områder, der har direkte indvirkning på EU-borgernes liv. Her er blot nogle få eksempler på, hvordan Domstolens afgørelser sikrer borgernes rettigheder i den digitale verden og med hensyn til flyrejser og grænseoverskridende sundhedsydelser.

LicenseFair Use

More videos by this producer