Co pro mě dělá Soudní dvůr?

Ve více než 25 000 dosud vydaných rozsudcích Soudní dvůr Evropské unie vyřešil celou řadu případů, které přímo ovlivňují životy občanů EU. Uvidíme jen několik příkladů toho, jak rozsudky Soudního dvora chrání práva občanů v digitálním světě, při cestování letadlem a v oblasti přeshraniční ochrany zdraví.

LicenseFair Use

More videos by this producer