L2 - 04: മൂല്യ പ്രൊപ്പോസിഷൻ - ഉപഭോക്താക്കളുമായി സംസാരിക്കുക

മൂല്യ നിർദ്ദേശവും - ഉപഭോക്താക്കളുമായി സംസാരിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഭാഗമാണ്, എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിൽഡ്. സ്റ്റീവ് ശൂന്യ വീഡിയോ വർക്ക്ഷോപ്പ്. ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺ ലൈസൻസ്

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer