L2 - 04: Предложение за стойност - Говорете с клиентите

Стойност предложение - Говорете с клиенти Този видеоклип е част от онлайн курс, Как да изградим стартиране. Видео семинар от Стив Бланк. Творчески общ лиценз

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

L2 - 03: Предложение за стойност - Архетип на клиента

Предложение за стойност - клиентски архетип Този видеоклип е част от онлайн курс, Как да изградим стартиране. Видео семинар от Стив Бланк. Творчески общ лиценз

L2 - 02: Стойност Предложение - Стойност Предложение и Минимално жизнеспособен Продукт

Стойност Предложение - Стойност Предложение и Минимално жизнеспособен Продукт Този видеоклип е част от онлайн курс, Как да изградим стартиране. Видео семинар от Стив Бланк. Творчески общ лиценз

L1.A - 25: Бизнес модели и Cust. Развитие - JerseySquare Въведение

Бизнес модели и Cust. Развитие - JerseySquare Въведение Този видеоклип е част от онлайн курс, Как да изградим стартиране. Видео семинар от Стив Бланк. Творчески общ лиценз