EU-domstolen och arbetslivet – Ett skydd för arbetstagarnas rättigheter

Arbetslivet är bara ett exempel på ett område där EU-rätten har en inverkan på EU-medborgarnas liv. I denna korta film presenteras några av de viktigaste domarna som EU-domstolen har meddelat på området och som bland annat rör frågor om rätten till betald semester, sjukledighet, och arbetstidsberäkning.

LicenseFair Use

More videos by this producer