Sodišče na delovnem mestu – varstvo pravic delavcev

Delovno mesto je le eno od področij, na katerih pravo EU vpliva na življenja državljanov EU. V tem kratkem videoposnetku so pojasnjene nekatere ključne odločbe Sodišča EU s tega področja, ki zajemajo vprašanja, kot je pravica do plačanega dopusta, bolniški dopust in način izračuna delovnega časa.

LicenseFair Use

More videos by this producer