Súdny dvor na pracovisku – ochrana práv pracovníkov

Pracovisko je len jedným príkladom, kde právo EÚ ovplyvňuje život občanov Únie. Toto krátke video vysvetľuje niektoré kľúčové rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v tejto oblasti, ktoré sa týkajú napríklad otázok práva na platené voľno, práva na absenciu v prípade práceneschopnosti a spôsobu výpočtu Vášho pracovného času.

LicenseFair Use

More videos by this producer