Curtea de Justiție la locul de muncă – protejarea drepturilor lucrătorilor

Locul de muncă este doar un exemplu în care dreptul Uniunii are impact asupra vieții cetățenilor Uniunii Europene. Acest scurt film explică unele dintre deciziile cheie ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în acest domeniu, acoperind probleme precum dreptul la concediu plătit, la concediu medical și modul de calcul al timpului de muncă.

LicenseFair Use

More videos by this producer